תקנים ואישורים

ציון מוצרי בטון בע"מ > תקנים ואישורים

“יתכן ודף זה אינו מכיל את כל התקנים והאישורים מכיוון שהתקנים והאישורים עוברים שינוים ועדכונים מפעם לפעם
.לכן יש להתעדכן מול משרדינו מעת לעת בהתאם לכך