תנאי הספקה והובלה

ציון מוצרי בטון בע"מ > תנאי הספקה והובלה
  • ” ציון מוצרי בטון בע”מ” אחראית על טיב מוצריה ע”פ התקנים ודרישות התקן.
  • ” ציון מוצרי בטון בע”מ” אחראית לשלמות המוצר עד גמר הפריקה בשטח, כאשר ההובלה מתבצעת ע”י מוביל של “ציון מוצרי בטון בע”מ” או מי מטעמה.
  • במידה וההובלה היא ע”י המזמין, האחריות על הסחורה היא עד תום העמסת הסחורה בשטח המפעל.
  • הובלת המוצרים מותנית ביכולת הרכב המוביל להכנס לשטח, ההחלטה תשמר לנהג המוביל בלבד.
  • על המזמין, או בא כוחו, לסייע לנהג ע”פ הצורך בכיוונו בנסיעה לאחור ובפריקת המוצרים.
  • במידה ויש צורך בפריקת הסחורה במס’ מקומות או בהנחתה בבור, יש להודיע לחברה מראש.
  • מחירי ההובלה יקבעו מראש עם המזמין.
  • המוצרים המסופקים ע”י “ציון מוצרי בטון בע”מ” ישארו בבעלותה המלאה והבלעדית כל עוד לא שולמה תמורתם המלאה.
  • במידה ולא שולמה תמורתם המלאה, רשאית “ציון מוצרי בטון בע”מ” להחזירם לעצמה ללא כל הודעה מוקדמת.
  • תנאים אילו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ואספקת מוצרים המחייבים את החברה ואת הלקוח.