תחתיות משולבות וחוליות קוניות

ציון מוצרי בטון בע"מ > תחתיות משולבות וחוליות קוניות
תחתיות משולבות בטון ופלסטיק
+-
מס' קטלוגי
תאור מוצר
משקל
קוטר פנימי
גובה חיצוני
גובה פנימי
מחיר
33-10-80-50
תחתית עם רצפת פלסטיק
760 ק"ג
80 ס"מ
70 ס"מ
60 ס"מ
1710
33-10-100-50
תחתית עם רצפת פלסטיק
900 ק"ג
100 ס"מ
70 ס"מ
60 ס"מ
2278
33-10-125-50
תחתית עם רצפת פלסטיק
1300 ק"ג
125 ס"מ
70 ס"מ
60 ס"מ
2890
חוליות קונוס
+-
מס' קטלוגי
תאור מוצר
משקל
מדרגות
קוטר פנימי
עובי דופן
מחיר
33-3-100-70
חוליה קונית 70/100
12 ק"ג
840
100 ס"מ
70 ס"מ
802
33-3-125-70
חוליה קונית 70/125
13 ק"ג
960
125 ס"מ
70 ס"מ
1520