תאי בקרה עגולים

ציון מוצרי בטון בע"מ > תאי בקרה עגולים
תא בקרה בקוטר 50
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-50-33
33
61
-
170
33-1-50-50
50
95
-
180
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-2-50-50
חוץ 50 פנים 35
170
-
380
תא בקרה בקוטר 60
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-60-33
33
110
-
210
33-1-60-50
50
175
-
230
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1-60-50
חוץ 50 פנים 35
285
-
400
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-5-50-72
B125
65
50
210
33-5-50-73
D400
110
50
270
תא בקרה בקוטר 80
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-80-33
33
240
-
289
33-1-80-50
50
365
-
345
33-1-80-66
66
480
-
426
33-1-80-100
100
730
-
610
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-2-80-50
חוץ 50 פנים 35
565
-
600
33-2-80-66
חוץ 66 פנים 51
640
-
640
33-2-80-100
חוץ 100 פנים 85
940
-
960
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-5-50-95
B125
170
50
332
33-5-60-95
B125
60
205
332
33-5-50-96
D400
340
50
470
33-5-60-96
D400
290
60
470
תא בקרה בקוטר 100
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-100-33
33
318
1
362
33-1-100-50
50
490
1
447
33-1-100-66
66
640
2
643
33-1-100-100
100
960
3
768
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-2-100-50
חוץ 50 פנים 35
750
1
750
33-2-100-66
חוץ 66 פנים 51
932
1
831
33-2-100-100
חוץ 100 פנים 85
1250
2
1068
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-5-50-120
B125
310
50
470
33-5-60-120
B125
280
60
470
33-5-50-121
D400
510
50
725
33-5-60-121
D400
480
60
725
תא בקרה בקוטר 125
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-125-33
33
430
1
606
33-1-125-50
50
600
1
703
33-1-125-66
66
860
2
1100
33-1-125-100
100
1200
3
1253
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-2-125-50
חוץ 50 פנים 35
1050
1
1200
33-2-125-66
חוץ 66 פנים 51
1350
1
1286
33-2-125-100
חוץ 100 פנים 85
1650
2
1539
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-5-60-150
B125
525
60
935
33-5-60-150
B125
525
60
935
תא בקרה בקוטר 150
+-
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
חוליות הגבהה
חוליות הגבהה
33-1-150-33
33
570
1
2620
33-1-150-50
50
855
1
2880
33-1-150-66
66
1125
2
3105
33-1-150-100
100
1695
3
3555
33-1-150-150
150
2550
4
4600
מס' קטלוגי
גובה/עומק
משקל
מדרגות
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-2-150-66
חוץ 66 פנים 51
1800
1
5407
33-2-150-100
חוץ 100 פנים 85
2370
2
5926
33-2-150-150
חוץ 150 פנים 135
3220
4
7818
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-5-60-180
D400
1460
60
3120