תאי בקרה מלבניים

ציון מוצרי בטון בע"מ > תאי בקרה מלבניים
תא בקרה 100/100
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-10375
825
1
עד -50
1700
33-1037
1650
עד-3
עד-100
2370
33-1044
2475
עד-4
עד-150
3371
33-10442
3300
עד-6
עד -200
4415
33-104425
4125
עד-7
עד-250
5618
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1023
2100
עד-3
עד-100
2950
33-1030
2835
עד-4
עד-150
3910
33-10302
3750
עד-5
עד-200
5006
33-103025
4575
עד-7
עד-250
5998
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-130-135
D-400
720
50
1738
33-12-130-130
D-400
640
60
1738
תא בקרה 120/100
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-10385
900
1
עד-50
1850
33-1038
1800
עד-3
עד-100
2628
33-1045
2700
עד-4
עד-150
3942
33-10452
3600
עד-6
עד-200
4730
33-104525
4500
עד-7
עד-250
5760
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1024
2250
עד-3
עד-100
3680
33-1031
3150
עד-4
עד-150
4438
33-10312
4050
עד-5
עד-200
5268
33-103125
4950
עד-7
עד-250
6067
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-130-155
D-400
880
50
1854
33-12-130-150
D-400
820
60
1854
תא בקרה 140/100
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-1095
1010
1
עד-50
1980
33-1096
1975
עד-3
עד-100
3010
33-1097
3000
עד-4
עד-150
3905
33-1098
3980
עד-6
עד-200
5029
33-1099
5050
עד-7
עד-250
5854
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1100
2550
עד-3
עד-100
3704
33-1101
3550
עד-4
עד-150
4950
33-1102
4600
עד-5
עד-200
5806
33-1103
5470
עד-7
עד-250
6726
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-130-175
D-400
980
50
1965
33-12-130-170
D-400
900
60
1965
תא בקרה 120/120
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-10395
1025
1
עד-50
2100
33-1039
2050
עד-3
עד-100
3350
33-1046
3075
עד-4
עד-150
4340
33-10462
4100
עד-6
עד-200
5680
33-104625
5125
עד-7
עד-250
6870
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1025
2600
עד-3
עד-100
4080
33-1032
3625
עד-4
עד-150
5300
33-10322
4650
עד-5
עד-200
6620
33-103225
5576
עד-7
עד-250
7180
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-150-155
D-400
1020
50
2115
33-12-150-150
D-400
950
60
2115
תא בקרה 140/120
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-10405
1105
1
עד-50
2400
33-1040
2210
עד-3
עד-100
3588
33-1047
3310
עד-4
עד-150
5383
33-10472
4415
עד-6
עד-200
6004
33-104725
5520
עד-7
עד-250
7398
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1026
2840
עד-3
עד-100
4716
33-1033
3945
עד-4
עד-150
5390
33-10332
5050
עד-5
עד-200
6706
33-103325
6155
עד-7
עד-250
7918
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-150-175
D-400
1200
50
2350
33-12-150-170
D-400
1160
60
2350
תא בקרה 140/140
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-10415
1175
1
עד-50
2550
33-1041
2350
עד-3
עד-100
3710
33-1048
3525
עד-4
עד-150
5509
33-10482
4700
עד-6
עד-200
7362
33-104825
5875
עד-7
עד-250
9607
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1027
3070
עד-3
עד-100
5110
33-1034
4245
עד-4
עד-150
6118
33-10342
5420
עד-5
עד-200
7963
33-103425
6595
עד-7
עד-250
10003
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-170-175
D-400
1400
50
2909
33-12-170-170
D-400
1320
60
2909
תא בקרה 150/150
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-1060
1300
1
עד-50
3300
33-1061
2600
עד-3
עד-100
3981
33-1062
3900
עד-4
עד-150
5971
33-1063
5200
עד-6
עד-200
7962
33-1064
6500
עד-7
עד-250
9953
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1065
3700
עד-3
עד-100
7740
33-1066
5000
עד-4
עד-150
8555
33-1067
6300
עד-5
עד-200
11586
33-1068
7600
עד-7
עד-250
14603
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-180-185
D-400
1940
50
3804
33-12-180-180
D-400
1820
60
3804
תא בקרה 180/150
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-1069
עד-50
1
עד-50
3706
33-1070
3260
עד-3
עד-100
5418
33-1071
4890
עד-4
עד-150
8126
33-1072
6520
עד-6
עד-200
10830
33-1073
8150
עד-7
עד-250
13276
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1074
4260
עד-3
עד-100
9203
33-1075
5890
עד-4
עד-150
12706
33-1076
7520
עד-5
עד-200
13944
33-1077
9150
עד-7
עד-250
16366
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-180-215
D-400
2306
50
4418
33-12-180-216
D-400
2180
60
4418
תא בקרה 180/180
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-1078
1750
1
עד-50
4060
33-1079
3500
עד-3
עד-100
5570
33-1080
5250
עד-4
עד-150
8473
33-1081
7000
עד-6
עד-200
10991
33-1082
8750
עד-7
עד-250
13660
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1083
4700
עד-3
עד-100
9616
33-1084
6450
עד-4
עד-150
13100
33-1085
8200
עד-5
עד-200
14870
33-1086
9950
עד-7
עד-250
17006
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-215-215
D-400
2790
50
4910
33-12-215-216
D-400
2600
60
4910
תא בקרה 210/210
+-
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
חוליות הגבהה
33-1087
2230
1
עד-50
6900
33-1088
4460
עד-3
עד-100
11990
33-1089
6700
עד-4
עד-150
14106
33-1090
8930
עד-6
עד-200
15820
33-1091
11160
עד-7
עד-250
21471
מס' קטלוגי
משקל
מדרגות
גובה חיצוני
מחיר
תחתיות
תחתיות
33-1092
8390
עד-4
עד-150
26470
33-1093
10620
עד-5
עד-200
29407
33-1094
12850
עד-7
עד-250
30940
מס' קטלוגי
עומס
משקל
קוטר פתח
מחיר
תקרות
תקרות
33-12-250-255
D-400
3100
50
6200
33-12-250-250
D-400
2980
60
6200