מחברי שוחה

ציון מוצרי בטון בע"מ > מחברי שוחה
מחברי שוחה איטום -ביב
+-
מס' קטלוגי
קוטר חיצוני
מחיר
33-1-4
4"
420
33-1-6
6"
420
33-1-8
8"
432
33-1-10
10"
550
33-1-12
12"
839
33-1-14
14"
890
33-1-16
16"
1514
33-1-18
18"
1646
33-1-20
20"
1826
33-1-22
22"
1858
33-1-24
24"
2219
33-1-25
25"
2374
33-1-26
26"
2520
מחברי שוחה פייפסיל
+-
מס' קטלוגי
קוטר חיצוני
מחיר
33-1-400
4"
183
33-1-600
6"
209
33-1-800
8"
262
33-1-1000
10"
314
33-1-2000
12"
400
33-32
קרטון איטום-פלאסט (26 מ"א)
900
מדרגות וקידוחים
+-
מס' קטלוגי
תאור מוצר
מחיר
33-7-100
מדרגה יצוקה בחוליה
82
33-7-200
מדרגה
65
33-7-300
סולם מגולוון-לפי מ"א
700
33-7-1
קידוח עד 30 ס"מ
155
33-7-2
קידוח 30-50 ס"מ
210
33-7-3
קידוח 70-50 ס"מ
300
33-7-4
קידוח 70-100 ס"מ
750