גומחות

ציון מוצרי בטון בע"מ > גומחות
גומחות
+-
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-01
גומחה (פילר) 60/40/215
1700
מידות פנים בס"מ
A - 60 | B - 40 | C - 215 | D - 20
33-02
גומחה (פילר) 80/40/215
1800
מידות פנים בס"מ
A - 80 | B - 40 | C - 215 | D - 20
33-03
גומחה (פילר) 80/55/240
2894
מידות פנים בס"מ
A - 80 | B - 55 | C - 240 | D - 20
33-04
גומחה (פילר) 100/50/240
3168
מידות פנים בס"מ
A - 100 | B - 55 | C - 240 | D - 20
33-05
גומחה (פילר) 120/40/235
2820
מידות פנים בס"מ
A - 120 | B - 40 | C - 235 | D - 20
33-06
גומחה (פילר) 140/40/215
2843
מידות פנים בס"מ
A - 140 | B - 40 | C - 215 | D - 20
33-07
גומחה (פילר) 160/50/215
3597
מידות פנים בס"מ
A - 160 | B - 50 | C - 215 | D - 20
33-08
גומחה (פילר) 180/50/215
4099
מידות פנים בס"מ
A - 180 | B - 50 | C - 215 | D - 20
33-09
גומחה (פילר) 240/50/215
5185
מידות פנים בס"מ
A - 240 | B - 50 | C - 215 | D - 20
33-10
גומחה (פילר) 260/50/240
5784
מידות פנים בס"מ
A - 260 | B - 50 | C - 240 | D - 20
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-11
גומחה (פילר) 115/80/210
6283
מידות פנים בס"מ
A - 115 | B - 80 | C - 210
33-12
גומחה (פילר) 235/80/210
9148
מידות פנים בס"מ
A - 235 | B - 80 | C - 210
גומחות מחולקות
+-
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-13
גומחה (פילר) 80-60/40/215
3567
מידות פנים בס"מ
A - 60-80 | B - 40 | C - 215 | D - 20
33-14
גומחה (פילר) 80-80/40/215
3694
מידות פנים בס"מ
A - 80-80 | B - 40 | C - 215 | D - 20
33-15
גומחה (פילר) 140-60/40/215
4498
מידות פנים בס"מ
A - 140-60 | B - 40 | C - 215 | D - 20
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-16
גומחה (פילר) 80-80-80/40/215
4627
מידות פנים בס"מ
A - 80-80-80 | B - 40 | C - 215 | D - 20
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-17
גומחה (פילר) 80-80/40/215
4105
מידות פנים בס"מ
A - 80-80 | B - 40 | C - 215
מק"ט
תיאור מוצר
מחיר
33-18
גומחה (פילר) 80-80-80/40/215
5726
מידות פנים בס"מ
A - 80-80-80 | B - 40 | C - 215